Vabilo na redni občni zbor Kulturnega društva Stična


Spoštovana članica, spoštovani član Kulturnega društva Stična,

vabimo vas na redni občni zbor Kulturnega društva Stična, ki bo v četrtek, 15. 3. 2018, ob 19.00, v Kulturnem domu Stična. Predvideni dnevni red je sledeč:

  • izvolitev delovnega predsedstva,
  • finančno, vsebinsko in infrastrukturno poročilo za leto 2018,
  • volitve organov KD Stična za prihodnji dve leti (izvršni odbor, predsednik, podpredsednik in tajnik, nadzorni odbor, častno razsodišče),
  • plan dela 2018,
  • razno.

Ker smo vse uspehe Kulturnega društva Stična dosegli skupaj in bomo v tudi prihodnosti uspešni le z aktivnim sodelovanjem vseh članov vas prosimo, da se zbora članov zanesljivo udeležite.

V kolikor kot član še niste poravnali članarine za tekoče leto, lahko to storite pol ure pred pričetkom občnega zbora. Član z neplačano članarino za tekoče leto nima pravice glasovanja na občnem zboru.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Kulturni pozdrav!

 

Izvršni odbor KD Stična