Vabilo na redni občni zbor Kulturnega društva Stična

Spoštovana članica, spoštovani član Kulturnega društva Stična,

vabimo vas na redni občni zbor Kulturnega društva Stična, ki bo v četrtek, 7.3. 2019 ob 19.00
uri v Kulturnem domu Stična. Predvideni dnevni red je sledeč:

  • izvolitev delovnega predsedstva,
  • finančno, vsebinsko in infrastrukturno poročilo za leto 2018,
  • plan dela 2019,
  • razno.

Kulturno društvo je lahko uspešnejše le z dobrim sodelovanjem članov, zato vas prosimo, da
se zbora članov zanesljivo udeležite.

V kolikor kot član še niste poravnali članarine za tekoče leto, lahko to storite pol ure pred
pričetkom občnega zbora. Član z neplačano članarino za tekoče leto nima pravice
glasovanja na občnem zboru.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen,
se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih
najmanj 10 članov.

Kulturni pozdrav!

Na spletnih straneh KD Stična uporabljamo piškotke. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.

Na spletnih straneh KD Stična uporabljamo piškotke. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.

Zapri